close

He2022 giảm giá 150k cho vé bay đôi dù lượn tại duluon.org

watermark logo

Tiếp theo


Orient Lindy Express 2014 - Jack & Jill - Ron & Charlotte

3 Lượt xem
GlobalSwingBroadcast
0
Được xuất bản trên 09/12/21 / Trong Người và Blog

Global Swing Broadcast - Orient Lindy Express 2014 Video Broadcast Series
http://gsb.fm/
https://www.facebook.com/events/669157319847606/

Orient Lindy Express, Istanbul, Sept 18-22 2014
(http://www.orientlindyexpress.com)

Jack & Jill
--------------
1st place: Dimitry Vostrikov & Caroline Bockelie Johnsen
2nd place: Ron Dobrovinsky & Charlotte Skajaa
3rd place: Daniil Nikulin & Crystel Poetiray

Video by Global Swing Broadcast
(https://www.facebook.com/GlobalSwingBroadcast)
(http://instagram.com/globalswingbroadcast)

Cho xem nhiều hơn
0 Bình luận sort Sắp xếp theo

Bình luận trên Facebook

Tiếp theo