SwingDancingSanDiego
SwingDancingSanDiego

SwingDancingSanDiego

      |      

Người đăng ký

   Những video mới nhất

SwingDancingSanDiego
80 Lượt xem · 2 năm trước kia

Hang Ten Hoppers - Charleston Performance - December 2013

SwingDancingSanDiego
55 Lượt xem · 2 năm trước kia

Joel Plys Charleston Solo

SwingDancingSanDiego
19 Lượt xem · 2 năm trước kia

The Madison lead by Joel Plys

SwingDancingSanDiego
31 Lượt xem · 2 năm trước kia

Early Savoy Lindy Hop

SwingDancingSanDiego
39 Lượt xem · 2 năm trước kia

Swing Dance 102 at the Firehouse - What you need to know!

SwingDancingSanDiego
45 Lượt xem · 2 năm trước kia

Joel Plys performance at Lindy Hop on the Beach 2005

SwingDancingSanDiego
33 Lượt xem · 2 năm trước kia

Balboa Rendezvous - International Balboa Competition Finals (2010)

SwingDancingSanDiego
41 Lượt xem · 2 năm trước kia

Balboa, Bal-Swing, Lindy, Charleston (Social) Demo

SwingDancingSanDiego
21 Lượt xem · 2 năm trước kia

Balboa Rendezvous - International Balboa Competition Finals (2008)

SwingDancingSanDiego
63 Lượt xem · 2 năm trước kia

Swing Dancing San Diego - Lindy Hop Performance

SwingDancingSanDiego
4 Lượt xem · 2 năm trước kia

(1/4) Swing Dance Balboa Masters featuring Anne Mills

SwingDancingSanDiego
8 Lượt xem · 2 năm trước kia

Hot Rhythm Lounge - San Diego's hottest NEW dance venue!

SwingDancingSanDiego
16 Lượt xem · 2 năm trước kia

Collegiate Shag Dancing from 'Blondie Meets the Boss' 1939

SwingDancingSanDiego
5 Lượt xem · 2 năm trước kia

Hang Ten Hoppers at the SD Jazz Fest 2016

SwingDancingSanDiego
8 Lượt xem · 2 năm trước kia

Joel & Valerie - performance prep - St Louis Shag PLUS

SwingDancingSanDiego
1 Lượt xem · 2 năm trước kia

After Seben - Shorty George (1929)

SwingDancingSanDiego
6 Lượt xem · 2 năm trước kia

Joel Plys Dominique Blouin Jazz, Lindy, Shag, Charleston demo

SwingDancingSanDiego
3 Lượt xem · 2 năm trước kia

(4/4) Swing Dance Balboa Masters featuring Anne Mills

SwingDancingSanDiego
15 Lượt xem · 2 năm trước kia

Dean Collins dancing with Jewel McGowan, 1942

SwingDancingSanDiego
1 Lượt xem · 2 năm trước kia

Shim Sham with Frankie Manning, Joel Plys, Steve Bailey

Cho xem nhiều hơn