close

Chúng tôi đang bán mã nguồn hệ thống này, bạn quan tâm. Hãy liên hệ [email protected]

watermark logo

Up next

GSB Video Broadcast Snowball 2014 - Showcase Finals - Sangmi & Chango

2 Views· 12 Sep 2021
GlobalSwingBroadcast
GlobalSwingBroadcast
5 subscribers
0

Global Swing Broadcast - Snowball 2014 Video Broadcast Series
(http://gsb.fm/)
The Snowball in Stockholm, Dec 26 2014 - Jan 2 2015
(http://thesnowball.se/)

Showcase Competition
1st Place - Lena & Pontus
2nd Place - Melanie & Hugo
3rd Place - Sangmi & Chango
4th Place - Bianca & Nils
5th Place - Sandra & Emil

Organized by The Snowball (https://www.facebook.com/thesnowballdancecamp)

Video by Global Swing Broadcast
(https://www.facebook.com/GlobalSwingBroadcast)
(http://instagram.com/globalswingbroadcast)

Show more

 0 Comments sort   Sort By


Facebook Comments

Up next