close

He2022 giảm giá 150k cho vé bay đôi dù lượn tại duluon.org

watermark logo

Up next

눈이 마주친 순간 (I Fancy You) - Crush / Koosung Jung Choreography

2 Views· 09/10/21
1MILLION Dance Studio Official
0

Koosung Jung teaches choreography to 눈이 마주친 순간 (I Fancy You) by Crush.

Learn from instructors of 1MILLION Dance Studio on YouTube!


1MILLION Dance TUTORIALS

YouTube Channel:
https://goo.gl/A5ow6s


1MILLION Dance Studio

YouTube Channel:
https://www.youtube.com/1milliondancestudioasia

OFFICIAL WEBSITE:
https://www.1milliondance.com

INSTAGRAM:
https://instagram.com/1milliondance

FACEBOOK:
https://www.facebook.com/1milliondancestudio


1MILLION Dance Studio & 1MILLION Dance Tutorials

Show more

 0 Comments sort   Sort By


Facebook Comments

Up next